Manuel Quezon Prays To God

My Friend [MF]: Magrosaryo tayo. [Let us pray the rosary.]

PM: Sige [Okay]. In the name of the father, the son, the holy spirit….

Hindi ko alam sa tagalog yung rosaryo. [I don’t know how to recite the Holy Rosary in Filipino.]

MF: Hindi ko alam sa english. Tagalog na lang. [I only know it in Filipino.]

PM: Ah… sige. Sumasampalataya ako sa diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. [Okay. Starts to pray the Apostle’s Creed in Filipino]…

Hindi ko na alam. [I can’t finish it, I don’t know the rest in Filipino.]

MF: continues the Apostle’s Creed in Filipino

Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang panginoong diyos ay sumasaiyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Hesus. [The first part of Hail Mary in Filipino]

PM:

Hindi ko alam yung susunod sa Santa Maria… [I don’t know how to say the second part of Hail Mary in Filipino.]

I have no clue how we managed to finish praying the rosary in Filipino, but we did it, eventually… maybe after half an hour.

17 thoughts on “Manuel Quezon Prays To God

  1. i think technically, rosary prayed in tagalog would really be much longer because of the translation? imagine, “hail mary” pa lang would translate na into “aba ginoong maria”. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s